Przekaz interaktywny Wyrafinowanie wizerunku, elastyczność rozwiązania, perfekcja wykonania Środki techniczne Innowacyjna technologia, intuicyjna obsługa, niezawodna funkcjonalność Przekaz reklamowy Nieszablonowa forma, wybitna atrakcyjność, nienaganna skuteczność
Istniejące portale społecznościowe
W sieci istnieje szereg portali społecznościowych skupiających w sobie ogromne ilości potencjalnych klientów, liczone w milionach aktywnych osób. Nic więcej dziwnego, że stały się one także przedmiotem zainteresowania ze strony reklamodawców. Oferują one bardzo różne formy reklamy, w większości kl... więcej...

Us?ugi internetowe (ceny bez vat 23%)


Rodzaj tworzonego projektu internetowego    
Proste wizytówki internetowe     od 500 z?
Firmowe strony WWW     od 50 z? miesiecznie /umowa 24 miesi?ce
Us?ugi Copywritingu  od 25 z? /1200 znaków
Sklepy internetowe     od 1140 z?

Us?ugi projektowania dodatków internetowych 
Projekt logotypu     od 490 z?
Bannery reklamowe     od 190 z?

Us?ugi towarzysz?ce przy budowaniu stron  
Rejestracja domeny w pierwszym roku     12 z? / rok
Odnowienie domeny po pierwszym roku     120 z? / rok
Pierwszy rok hostingu standardowej strony     bzp?atnie
Kolejny rok hostingu standardowej strony     250 z? / rok
Pierwszy rok hostingu sklepu internetowego     bezp?atnie
Kolejny rok hostingu sklepu internetowego     300 z? / rok

 

Prowadzenie "oszcz?dnego konta adwords"

a)do kwoty 500 z? 100 z? netto prowizja

b)do kwoty 1000 z? 150 z? netto prowizja

c)do kwoty 2000 z? 200 z? netto prowizna

Wst?pne pozycjonowanie (zg?oszenie do Google)     bezp?atnie


Us?ugi Online dla klientów

1.Poprawianie tresci na stronie w ci?gu 12 godzin od zg?oszenia 150 z?
2.Poprawki i dsyfunkcje zg?oszone przez klienta nie ujete gwarancj? 50 z?
3.Parkowanie domen klienta i pomoc techniczna 50 z?
4.Budowa kont pocztowych tworzenie aliasów i skrzynek 100 z?
5.Odzyskiwanie zagubionych hase? poczta/www 80 z?
6.Zmiany elementów graficznych wed?ug wyceny grafika
7.Wgrywanie plików stron internetowych ustawianie baz danych 100z?
8.Dodatkowe szkolenia po oddaniu produktu 100z?/roboczogodzina

9.Zakup zdj?c na serwiasach zachodnich oraz grafik 150 z? netto


Us?ugi Komputerowe

Rodzaj oferowanej podstawowej us?ugi informatycznej    
Formatowanie i partycjonowanie dysku twardego komputera     100 z?
Instalowanie systemu operacyjnego Windows     100 z?
Konfiguracja systemu Windows     50 z?
Instalowanie systemu operacyjnego Linux / Unix     120 z?
Konfiguracja systemu Linux / Unix     80 z?
Instalowanie systemu operacyjnego Mac OS     120 z?
Konfiguracja systemu Mac OS     70 z?
Instalacja urz?dze? peryferyjnych (drukarka, skaner itp.)     70 z?
Instalacja sterowników pozosta?ych urz?dze?     40 z?
Usuwanie wirusów i szkodliwego oprogramowania     100 z?
Diagnostyka i testy sprz?tu informatycznego     50 z?
Wymiana podzespo?u (np.: procesora, pami?ci)     50 z?
Wycena warto?ci komputera     50 z?
Konfiguracja i aktualizacja BIOS     100 z?
Konfiguracja routera     150 z?
Czyszczenie wn?trza komputera     70 z?
Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych     150 z?

 

Uwaga powy?ej 8 km dojazdu od siedziby klienta doliczana jest op?ata sta?a paliwowa 50 z? 

Uwaga przy us?ugach "przewlek?ych "nalezy doliczy? koszt roboczogodziny 20 z?

Koszt pe?nej opieki informatycznej   

Stacja robocza z dowolnym systemem operacyjnym (windows, linux, mac)     od 99 z?
Serwer o dowolnej specyfice (serwer plików, stron, poczty itp.)     od 299 z?
Rabat dla klientów przy sta?ej wspó?pracy z tytu?u umowy serwisowej     do 30 %

Przyk?ad wyceny dla nast?puj?cej firmy:

Firma X pos?uguje si? pojedynczym serwerem plików i potrzebuje serwisu 5 stacji roboczych. W firmie dzia?a sie? kablowa i bezprzewodowa. Pod??czona jest pojedynczym ??czem do Internetu. Jednocze?nie oczekuje opieki nad routerem/firewallem dla bezpiecze?stwa pracy. Jest firm? o pojedynczej lokalizacji i dzia?a w Warszawie. W swoich zasobach ma jedno aktywne urz?dzenie sieciowe np. drukarka. W ramach trwa?ej wspó?pracy korzysta z rabatu.
Sumarycznie koszt to: rycza?t w cenie 799 z?.

Uwagi:
Powy?szy cennik tworzonych stron internetowych jest orientacyjny.
Zaawansowane i rozbudowane witryny podlegaj? odr?bnej wycenie!
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
W celu uzyskania szczegó?ów oraz konkretnej oferty - prosimy o kontakt!